नाशिक महानगर नामदेव शिंपी सांस्कृतिक मंडळ,नाशिक

ऑनलाइन वधू वर नोंदणी बंद झालेले असून ती पुढच्या वर्षी परत आपल्या सेवेत सुरु केलं जाईल

Contact us


अतुल मानकर

(अध्यक्ष)

९३७३९०४५६१

राजेंद्र करमासे

(उपाध्यक्ष)

९८८१३७५८७५

अशोक कालेकर

(उपाध्यक्ष)

९४२२९२०८३४

विजय खंडारे

(सचिव)

९५६१०७९५५५

रमेश बकरे

(कोषाध्यक्ष)

८९७५५९०८८३

प्रवीण पवार

(जनसंपर्क)

९९२२०६२०२५

Join us

Stay in the loop with everything you need to know.